CAPELLA DE MINISTRERS: Claroscuro

llums i Ombres musicals

delia agúndez, soprano

Dijous 1 |  22:30h | Claustre

Com a reacció a l’art renaixentista, formal, normatiu i nu; sorgeix l’estil barroc amb contrastos acusats, gran llibertat creativa, exageracions passionals i teatralitat. Un dels aspectes pictòrics més aparents i meritoris de l’estil barroc és el clarobscur. Consisteix a fer incidir la llum sobre objectes i personatges, creant uns efectes potenciats de llums i ombres que determinen una tenebrista atmosfera i perspectiva. En el primer barroc la pintura es caracteritzava pels contrastos que produïen les llums i les ombres i així també la música va ser guanyat en independència i expressió en la seua cerca per noves textures, noves formes i llits d’expressió, ressorgint la monodia i abraçant-se a la tonalitat en detriment de la modalitat. El programa de concert que presenta Capella de Ministrers es configura entorn d’aquesta premissa: el pas del Renaixement al Barroc en la música espanyola des de 1500 a 1650 amb una amalgama d’autors i cançoners al voltant de Miguel de Cervantes i el seu clarobscur irònic.

Como reacción al arte renacentista, formal, normativo y desnudo; surge el estilo barroco con contrastes acusados, gran libertad creativa, exageraciones pasionales y teatralidad. Uno de los aspectos pictóricos más aparentes y meritorios del estilo barroco es el claroscuro. Consiste en hacer incidir la luz sobre objetos y personajes, creando unos efectos potenciados de luces y sombras que determinan una tenebrista atmósfera y perspectiva. En el primer barroco la pintura se caracterizaba por los contrastes que producían las luces y las sombras y así también la música fue ganado en independencia y expresión en su búsqueda por nuevas texturas, nuevas formas y cauces de expresión, resurgiendo la monodia y abrazándose a la tonalidad en detrimento de la modalidad. El programa de concierto que presenta Capella de Ministrers se configura en torno a esta premisa: el paso del Renacimiento al Barroco en la música española desde 1500 a 1650 con una amalgama de autores y cancioneros en torno a Miguel de Cervantes y su claroscuro irónico.

CAPELLA DE MINISTRERS
Carles Magraner

Delia Agúndez, soprano
Carles Magraner, viola da gamba
Robert Cases, guitarra barroca i tiorba
Sara Águeda, arpa de dos órdens