Organització

La Fundació Cultural CdM, Centre Internacional per a la Música, la Tradició i el Patrimoni de la Corona d’Aragó, suposa la posada en valor d’una herència musical de notable importància per a la història musical d’occident, des de València, una ciutat amb constant rellevància històrica i patrimonial, de la qual ha fet gala al llarg de la seua història. En aquest sentit les propostes de la FCCdM redunden de forma molt positiva per a la societat, amb evidents repercussions en els àmbits cultural i social. Partint d’una realitat històrica com és l’existència, entre els segles XII fins als inicis del XVIII d’una estructura geopolítica, cultural i social coneguda com la Corona d’Aragó, es promulga a través de la FCCdM protegir, difondre, recuperar i potenciar el patrimoni musical i cultural generat al voltant del conjunt de territoris que integraven eixe territori i la seua internacionalització. La singularitat i característiques pròpies de la cultura en general -i de la música en particular- justifiquen, per si mateixes, la seua existència. La FCCdM estableix per a la consecució dels seus objectius i finalitats un marc d’actuació que també se centra en l’eix Flandes (Països Baixos), Itàlia, el Mediterrani, les Corones d’Aragó, Navarra i Castella i el sud de França, en clara correspondència amb el seu propi context històric, permetent així oferir una visió global i integral que atén, a més de les particularitats locals, les lògiques correspondències i sinergies establertes entre els diferents espais de convivència, així com la comunicació i l’intercanvi entre totes les cultures d’orient i occident.

 

El Festival Renaixement és membre de  VEM (Valencia Early Music Festivals) i REMA (Reséau Européen de Musique Ancienne)