Cantar alla viola: ‘Es la causa bien amar’

Música espanyola del Renaixement

Dijous 2 |  20:00h

Església

La música del Renaixement suposava una expressió de les emocions humanes mitjançant la puresa del cant en harmonia amb la poesia més sublim. L’intimista ambient cortesà inspirava la temàtica amorosa exhibint amb màxima delicadesa l’expressió artística. Des de l’Edat mitjana, l’Art de cantar i “tañer” instruments musicals incloïa el domini de recursos que procedien de disciplines com l’Oratòria i la Retòrica. Insignes compositors com Juan del Enzina o Francisco Peñalosa adornaven amb veritables filigranes musicals els més apassionats sentiments d’amor. Amb gran refinament de mitjans tècnics, les cordes de les “vihuelas” imitaven la dolçor de la veu humana i el cant es teixia amb delicat mestratge entre les veus de la polifonia. Cantar alla Viola (l’art renaixentista d’acompanyar el cant amb una viola d’arc) ens mostra en aquest programa una selecció de peces que representen aquests ambients cortesans d’altíssima sensibilitat artística, fonent música i poesia en suggeridores imatges sonores de l’època més il·lustre de la nostra història; el Segle d’Or.

CANTAR ALLA VIOLA
Nadine Balbeisi, soprano
Fernando Marín, vihuelas de arco