Leonardo Luckert & Pablo Márquez: El Arte de la Glosa

Dissabte 3 |  20:00h | Església

Leonardo Luckert, viola da gamba

Pablo Márquez, órgano

El renaixement va marcar el començament d’un recorregut propi dels instruments. La veu, sense perdre el seu lloc de referència, va permetre que les agrupacions de consort i els instruments de tecla serviren com a laboratori de prova perquè els compositors escriviren variacions instrumentals. Així, el camí a un llenguatge idiomàtic estava obert i els instruments començaven a tenir una identitat pròpia, amb el virtuosisme com a meta. Autors com Silvestro Ganassi i Diego Ortiz, G. Dalla Casa, entre d’altres, van deixar constància escrita sobre la manera de fer gloses, en els quals es consideren els primers tractats per a instruments de corda fregada. Aquesta pràctica es realitzava a partir d’esquemes harmònics tancats i també d’obres en estil polifònic. Es podia glossar una sola veu i, gràcies a la versatilitat i registre de la viola de gamba principalment, també es podia recórrer totes les veus en una mateixa glossa.
Açò es coneixia com “alla bastarda”, el que va ocasionar que a la viola que s’usava per a aquesta fi, generalment un poc més menuda que el baix de consort, es coneguera en el continent europeu com “Viola bastarda”. Paral·lelament, i gràcies a músics italians emigrats, a Anglaterra passava un procés semblant. Els compositors anglesos barrejaven glosses amb acords, per al que es feia servir també una viola da gamba baix menuda, amb diferents afinacions, que va passar a anomenarse “Lyra Viol”. Aquest nou llenguatge va servir com a porta d’entrada al que es va conèixer com Seconda Prattica, en la qual l’emancipació dels instruments i el baix continu van contribuir a donar forma a l’estil barroc. El programa ofereix un viatge per Europa en mans dels compositors més representatius d’aquest florit estil, amb el so de la viola de gamba i l’òrgan com a testimoni.

El renacimiento marcó el comienzo de un recorrido propio de los instrumentos. La voz, sin perder su lugar de referencia, permitió que las agrupaciones de consort y los instrumentos de tecla sirvieran como laboratorio de prueba para que los compositores escribieran variaciones instrumentales. Así, el camino a un lenguaje idiomático estaba abierto y los instrumentos empezaban a tener una identidad propia, con el virtuosismo como meta. Autores como Silvestro Ganassi y Diego Ortiz, G. Dalla Casa, entre otros, dejaron constancia escrita sobre la manera de hacer glosas, en los que se consideran los primeros tratados para instrumentos de cuerda frotada. Esta práctica se realizaba a partir de esquemas armónicos cerrados y también de obras en estilo polifónico. Se podía glosar una sola voz y, gracias a la versatilidad y registro de la viola da gamba principalmente, también se podía recorrer todas las voces en una misma glosa. A esto último se le conocía como “alla bastarda” , lo que ocasionó que a la viola que se usaba para ese fin, generalmente un poco más pequeña que el bajo de consort, se le conociera en el continente europeo como “Viola Bastarda”. Paralelamente, y gracias a músicos italianos emigrados, en Inglaterra ocurría un proceso parecido. Los compositores ingleses mezclaban glosas con acordes, para lo que se usaba también una viola da gamba bajo de pequeño tamaño, con distintas afinaciones, que pasó a llamarse “Lyra Viol”. Este nuevo lenguaje sirvió como puerta de entrada a lo que se conoció como Seconda Prattica, en la que la emancipación de los instrumentos y el bajo continuo contribuyeron a dar forma al estilo barroco. El presente programa ofrece un viaje por Europa en manos de los compositores más representativos de este florido estilo, con el sonido de la viola da gamba y el órgano como testigos.