Acadèmia CdM: Cançoner de Montecassino

EL REGNE DE NÀPOLS I ALFONS EL MAGNÀNIM

Divendres 17 |  22:30h | Claustre

Cançoner de Montecassino és un manuscrit del segle XV format per diversos fascicles que originalment es trobaven separats i van ser enquadernats junts a la fi del segle XVII.  El repertori musical s’associa generalment amb la cort aragonesa a Nàpols i es considera que prové d’un ambient monàstic. El copista principal del còdex va ser probablement un monjo del monestir de San Michele Arcangelo de Planciano, en Gaeta o bé del monestir benedictí dels sants Severino i Sossio a Nàpols. Segons consta en una inscripció, durant el segle XVI el manuscrit va estar custodiat en el monestir dels sants Severino i Sossio, i va ser portat posteriorment, probablement durant el segle XVI o XVII, al monestir principal de l’orde benedictí, en Montecassino, lloc on es guarda actualment i que dona nom a aquest cançoner.

El Cancionero de Monceassino es un manuscrito del siglo XV formado por varios fascículos que originalmente se encontraban separados y que fueron encuadernados juntos a finales del siglo XVII.  El repertorio musical se asocia generalmente a la corte aragonesa en Nápoles y se considera que proviene de un ambiente monástico. El copista principal del códice fue probablemente un monje del monasterio de San Michele Arcangelo de Planciano, en Gaeta o bien del monasterio benedictino de los santos Severino y Sossio en Nápoles. Según consta en una inscripción, durante el siglo XVI el manuscrito estuvo custodiado en el monasterio de los santos Severino y Sossio, y fue llevado posteriormente, probablemente durante el siglo XVI o XVII, al monasterio principal de la orden benedictina, en Montecasino, lugar donde se guarda actualmente y que da nombre a este cancionero.

ACADÈMIA CDM

Soprano: Laia Blasco
Tenors: Carlos Arturo Gómez i Jose Manuel Monfort
Baríton: Antonio Sabuco

Flautes: Olga Rodón i Emiliano Pérez
Sacabutxos: Joan Marín i Luis Cortés
Violes da gamba: Julia Chiner i Marina Cabello
Llaüt: Rafael Arjona
Arpa: Juliette Commeaux
Percussió: Onofre Serer

Carles Magraner, direcció
Robert Cases, ajudant de direcció i guitarra de quatre ordres