CAPELLA DE MINISTRERS: Cròniques de Germanies

guerra i pau en el segle xvi

carles magraner, DIRECTOR

Dissabte 3 |  22:30h | Claustre

La Germania va ser un moviment social de revolta popular contra els estaments poderosos de la ciutat i del regne de València, que va provocar una guerra amb disturbis i batalles en terres valencianes, durant els anys 1519-1523. Probablement l’esdeveniment polític més important del segle XVI a València és la Revolta de les Germanies (1520-22), que es va produir a principis del segle XVI immediatament després del gran segle d’or en termes culturals, econòmics i socials que va representar per a València el segle XV. Prenent com a punt de partida la commemoració del V Centenari de la Rebel·lió de les Germanies, la revolta social contra la noblesa impulsada per les germanors gremials dels regnes de València i Mallorca entre 1519 i 1523, el programa que duu a terme Capella de Ministrers recrea musiques coetànies de l’època amb un text narratiu original de Vicent Josep Escartí basat en les cròniques valencianes de Guillem Ramon Català i de Miquel Garcia.

La Germanía fue un movimiento social de revuelta popular contra los estamentos poderosos de la ciudad y del reino de València, que provocó una guerra con disturbios y batallas en tierras valencianas, durante los años 1519-1523. Probablemente el acontecimiento político más importante del siglo XVI en Valencia, sea la Revuelta de las Germanías (1520-22), que se produjo en la Valencia de principios del siglo XVI inmediatamente después del gran siglo de oro en términos culturales, económicos y sociales que representó para Valencia el siglo XV.  Tomando como punto de partida la conmemoración del V Centenario de la Rebelión de las Germanías, la revuelta social contra la nobleza impulsada por las hermandades gremiales de los reinos de Valencia y Mallorca entre 1519 y 1523, el programa que lleva a cabo Capella de Ministrers recrea musicas coetáneas de la época con un texto narrativo original de Vicent Josep Escartí basado en las crónicas valencianas de Guillem Ramon Català i de Miquel Garcia.

CAPELLA DE MINISTRERS
Carles Magraner

David Antich, flautes
Pau Ballester, percussió
Robet Cases, tiorba i guitarra renaixentista
Lixsania Fernández, viola i violó
Carles Magraner, viola d’arc


Paco Rubio, cornetto 

Mª José Peris Aliaga, narradora
Sobre un text original de Vicent Josep Escartí