ACADÈMIA CDM

Il festino

Venezia 1608. Adriano Banchieri

L’obra ‘Festino’ de Adriano Banchieri és una comèdia de 1608 composta per una col·lecció de 20 peces que recreen un festí presentat abans d’un sopar. És una obra dinàmica i divertida en la qual la musica va ser pensada per a descriure les accions dels personatges i els sentiments continguts en cadascun d’aquests 20 quadres. L’obra és marcadament satírica no sols pels seus textos còmics sinó per que cada peça és una burla al llenguatge musical de l’època. En aquesta opera primerenca, Banchieri (1568-1634) reflecteix idees molt avançades sobre la literatura i l’art, amb una fort influència de la Commedia dell’Arte i els nous experiments en l’òpera..


Programa

Canzon sopra Vestiva i Colli
INTRODUZIONE

Il Diletto moderno per Introduzzione
Justiniana di Vecchietti Chiozzotti
Mascherata di Villanelle
Seguita la detta Mascherata
Madrigale a un dolce Usignolo
Mascherata d’Amanti
Gl’Amanti morescano
Gl’Amanti cantano un Madrigale
Li Amanti cantano una Canzonetta

Fantasia overo Canzone alla Francese
INTERMEZZO

La zia Bernardina racconta una Novella
Capricciata a tre voci
Contraponto bestiale alla mente
Gli Cervellini cantano un Madrigale
Intermedio di venditori gli fusi
Gli Fusari cantano un Madrigale
Gioco del Conte
Gli Festinanti
Vinata di brindesi e ragioni
Sproposito di Goffi (però di gusto)

Canzon La Guamina
LICENZA

Il Diletto moderno licenza, et di nuovo invita

Acadèmia CdM

Carmina Sánchez, soprano
Cristina Teijeiro, soprano
Mikel Uskola, contratenor
Matias Álvarez, tenor
Pablo Acosta, baríton

Alejandra Fernández, flautes
Mónica García, flautes
Julia Chiner, viola da gamba
Pablo Romero, viola da gamba
Fran López, guitarra / tiorba
Pablo Fernández Cantalapiedra, percussió

Robert Cases, guitarra / tiorba
Toni Aparisi, direcció escènica

Carles Magraner, direcció

Acadèmia CdM pal·lia la carència d’estudis i difusió d’un repertori tan singular com és el patrimoni musical europeumitjançant un mètode d’ensenyament obert, adaptat a les necessitats de cada aumne per a potenciar l’emprenedoria i reforçar el discurs artístic dels intèrprets. Es tracta d’una oportunitat única de realitzar concerts en llocs emblemàtics al costat de Capella de Ministrers i la direcció de Carles Magraner.

El curs permet conéixer la dinàmica de treball d’un ensemble de música antiga, el treball creatiu que hi ha darrere d’un programa de concert així com comprendre el seu discurs artístic i la evolució que aquest experimenta. Mitjançant la pràctica de l’aula i els  concerts posteriors els assistents adquireixen habilitats indispensables en el món professional que permeten una fàcil adaptació als canvis durant el muntatge com són la improvisació, la transposició, l’actitud en l’escenari i la complicitat amb els companys. Per últim, Acadèmia CdM facilita el contacte amb músics de llarga trajectòria i reconeixement internacional, i promou en l’alumne una actitud creativa, fomentant l’emprenedoria i afavorint sinergies entre nous professionals interessats en el camp de la música antiga.

El curs es va desenvolupar del 14 al 18 de Gener a La Nau Centre Cultural de la Universitat de València.


Segueix al Festival Renaixement en Instagram ↓

Utilitza el hashtag #festivalrenaixement a les teues publicacions